КАРГОЛИНК АД с нов пункт за ГТП от BEISSBARTH

КАРГОЛИНК АД с нов пункт за ГТП от BEISSBARTH

КАРГОЛИНК АД с нов пункт за ГТП от BEISSBARTH трета категория.

АУТОТЕХ ГРУП ООД достави и пусна в експлоатация ГТП линия комбинирана за леки, лекотоварни, товарни автомобили и автобуси със следната окмплектовка:

  1. Комбиниран спирачен тестер BEISSBARTH  MB8815

  2. Комбиниран газанализатор и димомер модел TEXA GASBOX OPABOX RC2 и оборотомер RC2 работещи в софтуерна интерфейсна среда ETS Software.

  3. Стенд за диагностика и регулиране на фарове TECNOLUX 2700 ALFA

  4. Комплект калибрирани измервателни инструменти (чл.9,ал.2,т.д от Н32) за линия по Категория 3.

  5. Устройство за откриване на теч при системи на втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ (чл.9,ал.2,т.д от Н32)

  6. Хидравличен канален подемник за автомобили с натоварване на ос до 13 500кг SIRIO KP 118

Галерия снимки