Портална автомивка край Пазарджик

     Наскоро край автомагистрала Тракия, в близост до Пазарджик, заработи автоматизирана портална автомивка за леки, лекотоварни, товарни автомобили, автобуси и цистерни KÄRCHER TB46, последно поколение. Екип от специалисти на ТОТАЛТРЕЙД ГРУП ЕООД извърши монтажът на автомивката и обучение на персонала, който ще я управлява. Уникалното при този модел е, че е с обхвата си на измиване на автомобили с височина до 4,6 m и дължина до 24 m буквално покрива под четките си голямото разнообразие на масовия товарен автопарк, окомплектована с всички измиващи програми и процедура за безконтактно измиване под високо налягане удолетворява изискванията и на най-взискателните клиенти.

     ТВ46 е реализирана с редица нововъведения, някои от които са:

- олекотена алуминиева ролкова система на четките с кръгъл профил;

- патентована система с едноточково лагерно окачване на четките, осигуряващо по голям ход;

- силово задвижване на четките с плосък ремък и ролки от индустриален полимер, осигуряващо мини- мални вибрации и механични загуби;

- инверторно управление на двигателите;

- прецизни пневматични дозатори за миещите препарати;

- нова управляваща програма с възможност за пълно индивидуално програмиране;

- измиване на превозни средства със сложен контур (цистерни и специални автомобили).

    Възможни допълнения към програмите:

1. Програма против замръзване;

2. Система за предварително пръскане (накисва- не) на автомобила;

3. Система за измиване под високо налягане с ро- торни джет дюзи - за странично измиване на цис- терни и силно замърсени камиони от 60 вar налягане и дебит 100 l/min, осигурено от три помпи за високо налягане и шест роторни дюзи, разположени по цяла- та дължина на арката;

4. Програма за бързо почистване на автобусите;